SIK SORULAN SORULAR

  SIK SORULAN SORULAR

  Tutuklu veya hükümlüleri kimler ziyaret edebilir?

  Madde 9 — Hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla görüşebilir. (Değişik fıkra: RG-28/07/2007-26596) (Değişik birinci cümle:RG-6/11/2009-27398) Hükümlü ve tutuklular, yukarıda sayılanlar dışında kalan üç ziyaretçisiyle, adı soyadı ve adresini bilmek koşulu ile görüş yapabilir. Hükümlü bu üç kişiyi kuruma ilk kabulünde bildirebileceği gibi kendisine bu hususun tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde bildirebilir. Bu ziyaretçiler, ölüm, ağır hastalık, doğal afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu hâller dışında değiştirilemez. Ceza infaz kurumu yönetimince, gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkında, ziyarette bulunmalarında sakınca bulunup bulunmadığı konusunda kolluk aracılığıyla araştırma yaptırılır. Sakıncalı görülenlere ziyaret izni verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir. Aynı ceza infaz kurumu içinde bulunan hükümlü ve tutuklular, birinci fıkrada sayılan kişilerden olmaları şartıyla bu Yönetmelik hükümleri kapsamında birbirleri ile görüşebilir. Birinci ve ikinci fıkrada gösterilen ziyaretçilerin, belirlenen ziyaret günü ve saatleri dışındaki ziyaretleri ile birinci ve ikinci fıkrada sayılanlar dışında kalan kişilerin ziyaretlerine, makul sebep bulunması halinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı olarak izin verilebilir. Bu hüküm, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz.

  Tutuklu veya hükümlülere nasıl para yatırabilirim?

  Tutuklu veya hükümlülere, kurumumuzda bulunan emanet para veznesinden para yatırabileceğiniz gibi, PTT aracılığı ile de para gönderebilirsiniz. PTT'den yollayacağınız havalelerde, kurumumuzun adresi ve tutuklu/hükümlü ismi mutlaka yer almalıdır. Kurumumuzun adresi; Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Cevatpaşa Mh. Atikhisar Cd. No:87 Merkez Çanakkale. Daha detyalı bilgi için, aşağıda yer alan örnek formu inceleyebilirsiniz.

  ÖRNEK YURTİÇİ HAVALE / POSTA ÇEKİ TALİMATI 

                                                                                   

   

  Tutuklu veya hükümlülere dışardan eşya gönderebilir miyim?

  Tutuklu veya hükümlülere, PTT aracılığı "Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu" adresine dışarıdan eşya gönderebilirsiniz. (her tür lacivert, siyah ve yeşil renkli eşyalar ile deri eşyalar, ceza infaz kurumuna kabul edilmemektedir.) PTT aracılığı ile gelen eşyalar, tutuklu veya hükümlünün üzerindeki kayıtlı eşya sayısı incelendikten sonra kendisine teslim edilir. Tutuklu veya hükümlü, yanında bulundurabileceği eşya sayısını aşarsa, talep etmesi halinde, fazla eşyaları, ziyaretçisine iade edilebilir.

  Tutuklu ve hükümlülere verilmek üzere kabul edilen giyim eşyaları ve miktarları nedir?

  EŞYA VE MALZEME CİNSİ

  İZİN VERİLEN MİKTAR

  EŞYA VE MALZEME CİNSİİZİN VERİLEN MİKTAR
  Ceket

  1

  Mes Ayakkabı

  1

  Hırka

  1

  Kravat

  2

  Gömlek

  3

  Kapri

  1

  Havlu

  3

  İç Çamaşırı

  Yeteri Kadar

  Mont

  1

  İçlik Takımı

  1

  Palto

  1

  Bornoz

  1

  Pantolon

  3

  Pijama Takımı

  1

  Saat

  1

  Spor Ayakkabı

  1

  Takım Elbise

  1

  Kışlık Ayakkabı, İskarpin

  1’er Tane

  Kazak

  2

  Resim

  Makul Sayıda

  Çorap

  Yeteri Kadar

  Tespih

  1

  Tişört

  3

  Albüm (Küçük, Basit)

  1

  Eşortman Takımı

  1

  Kitap

  5

  Kemer

  1

  Seccade

  1

  Tutuklu veya hükümlü yakınıma, dışarıdan yiyecek ya da içecek getirebilir miyim?

  Bakanlığımızın ilgili genelgesi gereği, tutuklu ve hükümlüler kendilerine verilen iaşe harici ihtiyaçlarını yalnızca kurum kantininden temin edebilirler. Dışarıdan kuruma yiyecek veya içecek kabul edilmemektedir. Açık ziyaret günlerinde, tutuklu veya hükümlüler, önceden kurum kantininden temin ettikleri yiyecek ve içecekleri yakınlarıyla ziyaret alanında tüketebilirler.

  Tutuklu veya hükümlü yakınımı, hangi gün ve saatte ziyaret edebilirim?

  Tutuklu veya hükümlülerle telefonla görüşebilmek için gerekli evraklar nelerdir?

  • Telefon faturasının aslı ( Son döneme ait olacak )

  • Vukuatlı nüfus kaydı örneği (Fatura sahibinin hükümlü veya tutukluyla akrabalık derecesini belirtir nüfus müdürlüğünden alınan belge.)

  • Nüfus Cüzdanı fotokobisi (Fatura sahibine ait)

  • İkametgah ilmuhaberi (Fatura sahibine ait ve muhtardan)

  • Cep telefonları için hatlı ise fatura, kontörlü hat ise abonelik sözleşmesi (Islak İmza ve Kaşeli)

  • Bu belgeler açık-kapalı görüş yoluyla veya posta vasıtasıyla ceza infaz kurumlarına ulaştırılabilir.

  Adres: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Cevatpaşa Mh. Atikhisar Cd. No:87 Merkez Çanakkale

  Hükümlü veya tutuklularla, telefonda görüşmenin genel esasları nelerdir?

  1 - Kapalı kurumda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir.

  2 - Telefonla görüşmeleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır;

  • Hükümlüler, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakılma veya kısıtlama cezası ile hücreye koyma cezasının infazı sırasında olmamak koşuluyla, idarenin kontrolünde bulunan ve kurumun uygun yerlerine yerleştirilen telefonlardan yararlandırılır,

  • Disiplin cezaları olsa bile, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları veya doğal afet hâllerinde, hükümlülerin telefon görüşme hakları hiçbir şekilde engellenemez,

  • Açık ve kapalı kurumlardaki hükümlüler; altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılır. Bu hâlde, yapılan telefon konuşmaları o haftaya ait konuşma hakkından sayılmaz. Görüşmeler, tutanak ile belgelenir ve tutanaklar özel bir dosyada saklanır,

  • Kurum personeli hükümlülere tahsis edilen telefonları kullanamaz,

  • Hükümlüler, telefon görüşmesi hakkına sahip oldukları konusunda bilgilendirilir,

  • Hükümlülerin telefonla görüşme gün ve saatleri, kurumda bulunan telefon adedi, başvuru sırası, kurumun asayiş ve güvenliği dikkate alınarak idare tarafından belirlenir. Hükümlüler görüşebilecekleri yakınlarından bir veya birden fazla kişi ile haftada bir kez ve bir telefon numarasıyla bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapabilir. Herhangi bir nedenle görüşme gerçekleşememişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeriyle görüşebilir. Konuşma süresi görüşme başladığı andan itibaren on dakikayı geçemez. Ancak tehlikeli hükümlü oldukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen hükümlüler onbeş günde bir kez olmak ve on dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve babası ile görüşebilir,

  • Telefonla görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü tarafından karşılanır. Görüşme için kullanılan telefon kartları kurum kantininde satılır. Müdürü bulunmayan kurumlarda telefon kartları, ücreti hükümlülerden alınmak koşuluyla görevli memurlar tarafından temin edilir.

   

  Koğuşların görüş günleri veya saatleri değiştirilebilir mi?

  Açık ve kapalı görüş gün ve saatleri ile telefonla görüş gün ve saatleri kurum idaresince belirlenmiştir. Yalnıca kurum idaresince değiştirilebilir.

   

  Adres

  Cevatpaşa Mh. Atikhisar Cd. No:87 Merkez Çanakkale

  Telefon

  0286 217 29 57 - 0286 217 24 53

  0286 217 19 78

  E-Posta